Preskočiť na obsah

Opravy

Zverejnené 15.1.2023.

Kategória

Začiatkom roka sa začalo pracovať na bočnej dolnej chodbe, kde sa nachádzajú priestory ekonómky a prevádzka na výrobu domácich pirohov. Rekonštrukcia bola nevyhnutná z dôvodu nevyhovujúceho stavu stien, ktoré bolo zapríčinené dlhodobým zatekaním strechy. Zatečená časť steny sa znova omietla, zamurovali sa jedny dvere, opravil sa sokel a položila sa nová dlažba.