Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Vranov nad Topľov

Región

Zemplín

Počet obyvateľov

986 ( k 31.12.2022)

Rozloha

771 ha

Prvá písomná zmienka

1215

Obec Tovarné sa rozprestiera v južnej časti Ondavskej vrchoviny a Nízkych Beskýd. Jej chotár zasahuje do úrodných nížin v povodí rieky Ondavy a Ondavky ako aj svahov spomínaných geomorfologických celkov. To dodáva okolitej prírode zaujímavý, nie fádny charakter. Slovanské osídlenie jej územia predpokladáme už v 9. storočí. Historické pramene zachytávajú pokrstenie Slovanov kniežaťom Rastislavom v roku 867. Prvá písomná zmienka o Tovarnom pochádza z roku 1215. Obec patrila k majetkom hradu Čičva. Mala poľnohospodársky charakter, no darilo sa tu i remeslám, obzvlášť výšivkárstvu a tkáčstvu. Dnes má obec vyše 1000 obyvateľov. V prevádzke je tu základná škola, materská škola.  V miestnom zdravotnom stredisku majú svoje ambulancie stomatológ a praktický lekár. O seniorov a osoby, ktorým hrozí sociálne vylúčenie sa stará Centrum sociálnych služieb AMETYST. Vďaka svojej kapacite 180 miest má regionálny význam. Obec, ako jej inštitúcie a spolky, sú organizátorom rôznych kultúrnych a športových podujatí, ako rybárska súťaž, súťaž v behu, súťaž v moderných tancoch a kultúrne letné slávnosti. Sakrálnou dominantou Tovarného je zrenovovaný rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1794. Ďalšími sakrálnymi stavbami sú kaplnka a prícestné kríže, ktoré krásne dopĺňajú panorámu obce. Zemiansky rod Barkóczyovcov tu vybudoval kaštieľ, ktorého park dodnes ukrýva vzácne bohatstvo – 150 až 200 ročné dreviny vzácnych druhov. Vzácnou flórou prekypuje však i okolitá príroda. Nachádza sa tu chránený areál Štefanovská borina. V obci sa nachádzajú obchody a služby pre občanov.

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidla a zvyklosti.

Erb obce Tovarné má túto podobu:

– v modrom štíte na zelenom, zlatou váhou so striebornými retiazkami preloženom návrší strieborný hrad s dvoma cimburovými vežami, zlatolemými oknami a bránou vo farbe štítu; medzi vežami strieborný zlatostredý kvet kopijovitých lupeňov

Vlajka obec Tovarné pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej, zelenej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Tovarné je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TOVARNÉ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.