Preskočiť na obsah

Komisie OZ na r. 2022 – 2026

Komisia výstavby a územného plánovania

Martin Hric

Predseda komisie

Ľubomír Baník

Člen komisie

Slavomír Duda

Člen komisie

Tomáš Babinčák

Člen komisie

Mgr. Ľubomíra Dudová

Členka komisie

Anton Duhoň

Člen komisie

Jozef Suchý

Člen komisie

Komisia ochrany verejného poriadku,  ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany 

Mgr. Jozef Kožej

Predseda komisie

Slavomír Duda

Člen komisie

Katarína Baková

Členka komisie

Jozef Suchý

Člen komisie

Komisia pre kultúru a šport

Mgr. Ľubomíra Dudová

Predsedníčka komisie

Tomáš Babinčák

Člen komisie

Mgr. Miroslav Alexovič

Člen komisie

Katarína Baková

Členka komisie

Anežka Ďordová

Členka komisie

Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone verejných funkcií

Ing. Miroslav Lukáč

Predseda komisie

Mgr. Ľubomíra Dudová

Členka komisie

Ľubomír Baník

Člen komisie

Slavomír Duda

Člen komisie

Tomáš Babinčák

Člen komisie

Martin Hric

Člen komisie

Mgr. Jozef Kožej

Člen komisie