Preskočiť na obsah

Prepis obecnej kroniky

Bolo mi cťou prepisovať kroniku obce Tovarné do web podoby.Text ma len informačný charakter a nezhoduje sa 100% s originálom. Odchýlky od originálu sú spôsobené buď náhodne (niektoré pravopisné chyby) alebo zlou čitateľnosťou. Niektoré už nespisovné výrazy neboli zámerné menené pre autentickosť. Prepisovateľ Jozef Belani od roku prepisu 1956 do roku 2003) nenesie žiadnu zodpovednosť za text v origináli ani v prepisovanom texte.

Obecnú kroniku od roku 1956 do roku 2003 písal obecný kronikár Ján Géci

POZNÁMKA: Údaje zapísané v kronike za rok 2003 boli spracované podľa záznamov bývalého kronikára p. Jána Géciho.