Preskočiť na obsah

Odkazy na www a tiesňové linky

ŽSR – železničná doprava-vyhľadavanie
www.slovakrail.sk

INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Fond národného majetku SR

Generálna prokuratúra SR

Kancelária verejného ochrancu práv /ombudsman/

Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska

Národný bezpečnostný úrad

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Združenie miest a obcí Slovenska

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Aliancia Fair-play

Aliancia žien

Amnesty International

Greenpeace

Liga aktivistov pre ľudské práva

Liga proti rakovine

Ľudia proti rasizmu

Nadácia Milana Šimečku

Nadácia otvorenej spoločnosti

Občan a demokracia

Poradňa pre občianské a ľudské práva

Potravinová banka Slovenska

Sloboda zvierat

Tiesňové linky

Tiesňové linkyKontaktné číslo
Záchranka155
Spoločná tiesňová linka POMOC112
Polícia158
Hasiči150
Horská služba18300
Linka záchrany0850 111 313
Toxikologické informačné centrum02/54774166
Letecká záchranná služba18155

Kontakty na inštitúcie, ktoré pomôžu pri odstránení porúch

ELEKTRÁRNE – bezplatná 24-hodinová poruchová služba

  • Regionálne zastúpenie pobočka Humenné 0800 123 332, 057/7701838

PLYNÁRNE

  • Poruchy 0907 920 152
  • Dispečing Vranov nad Topľou 057/4464392, 057/4464393, 057/4464333
  • Dispečing Michalovce 056/6421151

VODÁRNE

  • Dispečing 057/4464713
  • Zákaznícke centrum 057/4871430
  • Čistička odpadových vôd (ČOV) 057/4871561, 4464735

PREBÍJANIE UPCHATÝCH POTRUBÍ

  • prebíjanie a čistenie odpadových potrubí od WC, umývadiel, guličiek, dažďových zvodov, kanalizácie 0918 999 814
  • Východoslovenská vodárenská – 0902 968 226

Užitočné odkazy na webstránky

Obchodný register SR

Živnostnenský register SR

Slovenský hydrometerologický ústav

Zbierka zákonov
Euromena
Ústredný portál verejnej správy
Geofyzikálny ústav SAV

Enviroportal.sk
Cestovné poriadky
Zodpovedne.sk

Triedenie odpadu

Zaujímavé linky

Prešovský samosprávny kraj

Vranov nad Topľou

Humenné