Preskočiť na obsah

Január 2003 začal poľadovicou, boli problémy s chôdzou. 3. januára sa oteplilo, pršalo a bola poriadne zima. Vo februári udreli tuhé mrazy -14°C a napadal sneh. Mrazy poľavili na -8 a -6°C, no snehu bolo dosť, k 7.2. ho bolo 26 cm. 18. marca sneh zišiel, ale bolo stále chladno. Apríl bol premenlivý, spočiatku chladný, potom sa trocha oteplilo a znova ochladilo, bolo chladno a sucho. 4 apríla siali v PD jariny. Začiatok mája bol veľmi teplý, do 10.5. vystúpili denné teploty na 26 -30°C, 11. mája k večeru prišla búrka a prudký dažď s ľadovcom, napršalo 10,3 mm zrážok, škody však nevznikli. Druhá polovica mája od 21. bola daždivá. Leto bolo horúce a suché, teploty sa pohybovali okolo 28-30°C. V prvej dekáde mesiaca september boli slabé zrážky, 11. septembra pršalo celý deň aj celú noc a napršalo 43,5 mm, od 12.9. zrážky pokračovali. 15. októbra bol prvý slabý mráz, 18.10 bol mráz -3°C, 24. októbra napadal prvý sneh 6 cm, no skoro saq roztopil. Mesiac november bol na toto obdobie teplý v priemere 10°C,v poslednej dekáde bolo pekne teplo bez dažďa. Teplo bolo aj začiatkom decembra, snežilo 12.12 aj 15.12. ale sneh sa neudržal. Od 25 a 26 decembra mrzlo, teploty sa pohybovali okolo -12°C.

10. apríla prileteli bociany, no na starom mieste svoje hniezdo nenašli. Riad. školy im pripravila nové hniezdo náhradné, ale to sa im nepáčilo a tak odleteli. Nevrátili sa. Tak sa stalo, že pre problémy s novým hniezdom v tomto roku nebolo bocianích mláďat.

V roku 2003 bola slabá úroda ovocia aj zemiakov. Darilo sa paradajkám a paprike, no kapusta bola zlej kvality. Druhým rokom PD malo slnečnicu, pretože v predošlom roku bola úroda slnečnice veľmi dobrá.

Nove domy v obci nepribudli, koncom mesiaca november bola ukončená prestavba domu Ľubomíra Jevického. Netradičná modra farba obnoveného rodinného domu skrášlila kúsok našej obce. V jari začal OcÚ s výkopom odpadového kanála, ktorý odvodnil priestor od kostola cez zadnú časť pozemkov občanov. Nový odpadový kanál bol napojený na hlavný odpad pri deme rod. Kužmovej. 16. apríla sa odohrala v obci tragická udalosť. V rodinnom dome sa vlastnoručne vyrobenou zbraňou zastrelil štyridsaťpäťročný občan Vladimír Cehlár. Príčina smrti nebola objasnená. Na mieste činu sa našiel list adresovaný synovi zosnulého.

10.11. a12. novembra zomreli v obci štyria občania vo veku 60-70 rokov. Príčinou smrti bola v jednom prípade rakovina, v troch prípadoch infarkt. V roku 2003 boli v obci uzavreté sobáše mladých ľudí v počte sedem sobášov, všetky boli cirkevne uzavreté. Išlo o tieto dvojice: Dušan Zaremba – Ľubica Grumelová obaja z Tovarného, Rastislav Gajdoš – Lucia Sabolová nevesta z Tovarného, Peter Tutko – Katarina Baníková nevesta z Tovarného, Slavomír Koprivňák – Stanislava Reváková obaja z Tovarného, Krysztof Tomasz Wilk – Viera Kičinová nevesta z Tovarného, Miroslav Rada – Lucia Džuňová, nevesta z Tovarného, Štefan Durkaj – Iveta Rujaková, ženích z Tovarného.

Aj keď referendum o vstupe Slovenska do EU bolo prvým platným v dejinách Slovenska, občania nášho okresu, bohužiaľ, k tomu neprispeli. Z 54 634 zapísaných voličov prišlo k urnám v 87 volebných okrskoch iba 24 781 občanov, čo bolo 45,36%. Svoje ˇANO vstupu do EU vyslovilo 22 104 občanov okresu(89,2%) a 2187 voličov so vstupom nesúhlasilo. V našej obci Tovarné bola v referende o vstup do EU 47% účasť.

16.septembra do nášho okresu pricestovala na 10 mesiacov európska dobrovoľníčka Hanne Detel z nemeckého mestečka blízko pri Tubingene. Prišla na základe iniciatívy, ktorú rozbehlo Regionálne združenie Nové milénium a projekt pripravilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Tovarnom. Všetky náklady spojené s pobytom dobrovoľníčka hradí EU. Hanne strávi rok v ZŠ Tovarné, kde sa bude zaoberať prácou s deťmi v poludňajších hodinách.

Súčasťou Európskeho dňa rodičov a škôl v obci Tovarné bola aj milá slávnosť. V prítomnosti predsedu OU vo Vranove MVDr. Igora Pribulu a wojta gming Sanok M. Szmida podpísala v piatok 10. októbra starostka obce Ľ. Repková zmluvu o priateľstve s poľskou obcou Srogow górny, ktorú zastupoval starosta Jan Jakin. V priateľskej atmosfére sa stretli žiaci ZŠ Tovarné so známou osobnosťou nášho regiónu Štefanom Kasardom. Jeho kroky stále vedú do Tovarného, kde prežil časť svojho života. Od známeho autora kníh Dotyk zeme kolenom či Bubon a 20 rozhlasových hier ocenených a vysielaných nielen doma, ale aj v Nemecku, Poľsku a Švajčarsku sa žiaci dozvedeli mnoho hlbokých myšlienok o jeho živote a tvorbe.

Akcia na vysokej úrovni. Takto hodnotila akciu ZŠ Tovarné s OcÚ Tovarné odborná porota, ktorá sledovala priebeh festivalu moderného a módneho tanca Bociandance 2003, ktorý sa uskutočnil 18.mája v Tovarnom. Festival obsahoval 6 tanečných kategórii, kde najväčšie zastúpenie mali domáce Bociančatá pod vedením Bc. Andrei Kováčovej. Získali 2 ceny za priestorové stvárnenie choreografie, cenu za pohybové stvárnenie námetu, cenu sympatie a cenu za spontánny pohybový prejav, ktorý previedli členovia Bociančat. S tanečným názvom Motýle boli vážnymi adeptmi na hlavnú cenu v kategórii disco-deti. Do festivalu sa zapojilo 9 súborov z okresu Vranov a presne 110 súťažiacich si z Tovarného odnieslo krásne ceny. Sponzormi akcie boli: OcÚ Tovarné, Rodičovská rada Tovarné,Školská jedáleň Tovarné, Róbert Kunc INGOT HĚ, František Michalov ALFA, OcÚ Ondavské Matiašovce, Peter Slávik REGENT HÉ, Marián Soták ALDA, Jozef Belani – videoštúdio BIJO, Viera Belaniová Tovarné, Jana Dudová Tovarné, Slavomír Duda Tovarné, Ing. Slávkovský Ondavské Matiašovce, JEDNOTA Tovarné, učiteľský kolektív ZŠ a MŠ Tovarné, rodičia TK Bociančatá. Zásluhou umeleckej vedúcej Bociančat Andrei Kováčovej sa naša obec zviditeľnila v našom regióne ale aj v rámci širokej verejnosti, čo nás veľmi potešilo.

 V školskom roku 200/2003 navštevovalo ZŠ 231 žiakov, na I. stupni 61 žiakov, na druhom stupni 170 žiakov, čo činilo 12 tried. Nízke počty žiakov spôsobuje odchod žiakov 4. ročníka zo Sedlísk do vranovských škôl do 5. ročníkov. Výchovno-vzdelavaciu činnosť zabezpečovalo 15 pedagógov, 2 vychovávateľky ŠKD a traja kňazi. Odbornosť na I. stupni bola 100%, na druhom 1 nekvalifikovaná sila na nemecký jazyk.

Rozmiestnenie žiakov deviatakov : G -3, SOŠ – 16, SOU – 13, neumiestnení -6.

Zmenil sa názov školy zo ZŠ na ZŠ s MŠ Tovarné, kedže bola k základnej škole pripojená MŠ.