Preskočiť na obsah

Podnebie.

Aj tento rok začal premenlivo, začiatok hmlistý, nízke teploty 0 až –4°C. V 4 dekáde napadal sneh, ale mokrý, stále odmäk. Vo febr. naďalej hmlisto, sneh, ktorého bolo veľmi málo, zišiel, v noci slabé mráziky len –1 až –4°C. Marec premenlivý, chladnejšie i teplejšie. Jár a jarné práce začali na JRD 7. marca. Počasie v apríli suché, sem – tam zapršalo, ba ku koncu mesiaca snežilo. Prvý krát zahrmelo 4. mája v noci, máj, dosť chladno najmä od 7. do 12. mája. Leto dosť pekné, zato jeseň škaredá najmä september a október, začiatok novembra začalo mrznúť, mrazy trvali až do 18.11. a dosahovali hodnoty –8°C. Záver roka s miernym počasím, na Vianoce bolo iba trocha snehu.

Príroda

Ani v tomto roku oproti minulým, nevyskytli sa žiadne extrémy v počasí, ani na kultúrach. Úroda na družstve bola  v doterajšom trende. Bociany, ktoré hniezdia na komíne ZŠ, prileteli ako obvykle koncom marca (26.3.84) Vychovali 2 mláďatá. Odleteli 18. septembra.

V obci nenastali žiadne zmeny. Pokračovala individuálna výstavba rodinných domov, najmä na novej ulici južnej strany obce(Pod Hurkou). Prístavba školy pokračovala veľmi pomalým tempom. Postavená bola iba hrubá stavba. Na stavbe pracovali iba 3 ľudia.

Poľnohospodárstvo.

Rok 1984 bol pre našich poľnohospodárov celkove priaznivý, trochu suchý. Jarné práce začali dosť skoro už 7. marca. Jarný jačmeň aj jarnú pšenicu siali na chotári Za sadami a v Štefanovciach. V tomto roku siali aj hrach pre „Frukonu“ na 15 ha. Sejbu jarín ukončili 13. marca. Bez problémov pokračovali aj v ďalších prácach, sejba kukurice na zrno, sejba miešaniek a kŕmnej repy. Žatva začala 13.7.1984. Kosiť začali ozimný jačmeň na časti chotára Lazy v Ond. Matiašovciach. Počasie bolo priaznivé a žatvu ukončili 8. augusta. Aj túto žatvu im pomohli zvládnuť kombajny zo Širokého v počte 4. Obilie priemer spolu z 1 ha

3,85 t.  Aj zber slamy prebiehal plynule, veľmi pomohli samoviazacie vozy a vítaná bola aj brigádnická pomoc občanov. Jeseň bola dosť mokrá ale práce ako zber zemiakov, sejba obilia a hlboká orba boli zvládnuté načas. Pri zbere zemiakov výdatne pomáhali brigádnici ako žiaci SOU Slovenka vo Vranove, študenti Vysokej ekonomickej školy v Košiciach, ale aj žiaci ZŠ Tovarné. Plán hrubej poľnohospodárskej výroby bol splnený, nákup mlieka na 100% splený nebol. Splnený nebol ani plán výroby zeleniny. JRD hospodárilo  so ziskom 1 mil.284 tic. korún. V tomto roku oslávilo naše JRD 25. výročie svojho založenia a z tej príležitosti bolo vecnými cenami odmenených 121 pracovníkov JRD. Bola to milá slávnosť. Predsedom družstva zostal s. ING. Hudák. Pridružená výroba pokračovala aj naďalej. Družstvo malo lisovňu v Tov. Polianke, spracovávalo drevo v Ond. Matiašovciach pre Vítkovické železiarne, vyrábalo metly a násady do motýk a lopát. Vedúcim celej pridruženej výroby bol Jozef Eštok z Tov. Polianky.

Školstvo a kultúra 

Rok 1984 bol veru bohatý na kultúrne podujatia. 19 jan. prebiehala v okrese Medzidružstevná súťaž. Do tejto sa zapojili aj naši družstevníci. Družstvo tvorili členovia ss. Ing. Andrejco, Ing. Onufer, Konečná M. a s. Hasara. V tunajšej kinosále súťažili družstva Zavada, Čemerné, Sačurov, Hencovce, Soľ, Bystré a Hanušovce. Do krajského kola postúpilo družstvo Hanušoviec. 5.2. 1984 sa konal slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Konal sa v obradnej sieni MNV. Zapísaných do 1. ročníka bolo 15 detí, všetky navštevujú MŠ. 4.ly.1984 pri príležitosti 40, výročia osláv na Dukle prebehlo aj našou obcou Ohňové posolstvo. Mládež a občania sa v tento večer zišli pri vatre nad dedinou aby si pripomenuli ako v novembri 1944 museli opustiť svoje domovy a obec potom fašisti zapálili. Občania v počte 86 sa zúčastnili aj osláv priamo na Dukle 6. okt. Pri príležitosti osláv 40. výročia SNP vystúpili v našej obci aj súbor z Poľska a súbor Strážčan  zo Strážskeho.

Práca v škole pokračovala aj naďalej v zmysle Prestavby. Podľa nových učebných osnov sa pracovalo postupne už v 2 roč. Na ZŠ sa konala 25.októbra milá slávnosť. V tento deň sa dožil riaditeľ tunajšej školy životného jubilea , ktorý tu nepretržite pôsobil vo funkcii riad. Od r. 1950. Okrem tejto funkcie bol osvetovým pracovníkom, od r. 1952 zapisovateľom DO KSS, od r. 1953 poslancom MNV až do r. 1986, bol aktivistom OV KSS, 15 rokov od r. 1975 členom Okr. kontr. a revíznej komisie OV KSS. Všade kde bolo treba, priložil ruku k spoloč. dielu. Bo aj aktívnym športovcom a spolu zakladateľom futbalového oddielu, v ktorom hrával až do 34. roku svojho veku. Za svoju učiteľskú činnosť i za politickú prácu boli mu udelené rôzne medaile a vyznamenania. Pri jeho odchode do dôchodku mu bolo udelené štátne vyznamenanie „ Za obetavú prácu pre socializmus“ a ROH strieborným odznakom. Započatý škol. Rok 1984-85 však ešte ukončil.

Dňa 14.4. prebehla v našej obci krajská pracovná smena. Pracovali všetky spoločenské organizácie a škola. Brigádovalo sa na úprave okolia školy, strihali sa živé ploty vo verejných parkoch, upravovali sa smetiská a pod. Hodnota diela 47 000 Kčs.