Preskočiť na obsah

Záväzky, ktoré si naši občania dali na počesť významných udalosti v roku predstavovali hodnotu 128 000 Kčs. Zamerané boli znovu na skrášľovanie obce, parkov, záhrad i na pomoc JRD. Tieto boli aj splnené, občania ofarbili svoje ohrady, vysádzali kvety mimo záhrad pred svoje domy, dali do poriadku obidva parky, vyčistili miestny potok no a nemalú pomoc poskytli v žatve a v jeseni JRD.

Jar sa začala hlásiť v prvej polovici marca. Pekné počasie trvalo od 19. marca do 16. apríla. Bolo teplo, 18-20°C. Jarné práce pekne pokračovali, do 17. apríla mali družstevníci zasadené aj časť zemiakov. 17.4. však prišlo nečakané ochladenie a napadol sneh, ktorý však do rána zmizol.

V tomto roku sa prílet bocianov akosi oneskoril. Prileteli až 23. apríla, teda o mesiac neskôr. Vychovali 3 mláďatá a odleteli v septembri.

V dňoch 14. a 15.2. 1981 sa vo Vranove konala okresná konferencia KSČ. Za tunajšiu stranícku organizáciu sa na konferencii zúčastnil s. Ing. Jozef Hudák, predseda JRD, ktorý bol zvolený za člena pléna OV KSS a Ján Géci, riad. ZDŠ, ktorý bol zvolený za člena Okresnej revíznej komisie KSS (OKRK-KSS). Dňa 4 apríla sa konala celoštátna pracovná smena. Naši občania pracovali na poli, v záhradách, v parkoch na verejných priestranstvách, žiaci ZDŠ skrášľovali okolie školy.

Aby naši družstevníci už nemuseli nosiť na hospodárskom dvore iba gumové čižmy, ale aby si mohli obuť i poltopánky postarala sa o to správa JRD na čele s jej predsedom Ing. Jozefom Hudákom. V mesiacoch apríla a máj cestná správa z Humenného pod vedením Michala Džuňu, majstra z Tovarného položila na dvor krásny asfaltový koberec. Hodnota tohto diela predstavovala hodnotu 1,5 milióna korún.

Správu na výročnej členskej schôdzi JRD, ktorú predniesol s. Ing. Hudák Jozef bola už radostnejšia. Konštatovala, že ekonomické výsledky sú dobré a že družstva hospodárilo už zo ziskom cca 500 tisíc korún, z čoho polovica bola rozdelená členom JRD. K tomuto výsledku pomohla aj pridružená výroba, ktorú družstvo malo v Tov. Polianke a v Ond. Matiašovciach (Behanovciach).

Dňa 5. a 6. júna sa konali v celej našej vlasti voľby do všetkých zastupiteľských zborov. Občania manifestačne chodili voliť. Medzi prvými voličmi boli miestni učitelia. Manifestačne volil výbor žien. Členovia červeného kríža na čele s miestnym lekárom MUDr. Jaroslavom Cintavým. Voľby boli v našej obci ukončené 6. júna o 9,00 hod.

Žatva začala v prvej polovici júla. Počasie aj keď bolo trošku vlhkavé, dovolilo žatvu ukončiť v plánovanom termíne. Naše JRD kooperovalo s JRD Široké, v okrese Prešov odkiaľ prišli na výpomoc 3 kombajny a zo STS vo Vranove 2 kombajny. Obilie spolu priemer na 1 ha – 3,17 t, výmlat spolu 1726 t, na štátny nákup 791,4 t.

Jesenné práce prebehli v podstate priaznivo. Bola pekná a teplá jeseň, teploty v druhej polovici septembra dosahovali až 24°C. 1. októbra večer hrmelo, čo je tu mimoriadny zjav.

Kultúrny život našich občanov zabezpečovalo prevažne miestne kino, rôzne oslavy ale väčšina nášho obyvateľstva však vysedáva pri televízoroch, no časť veru aj v miestnom pohostinstve. Z vlastnej iniciatívy mladých chlapcov vznikla v tomto roku v našej obci bítová skupina. Tvorili ju Michal Ivan, František Džuňa, Miroslav Lukáč a Ján Sabol. Chlapci nemali školeného dirigenta, nemali ani hudobné vzdelanie iba zo ZDŠ, ale vypracovali sa tak ďaleko, že mohli účinkovať aj na svadbách a zábavách.

Aj v tomto roku vyvíjal náš zbor pre občianske záležitosti peknú činnosť. Previedol hodne akcii, veľmi pekne pri týchto podujatiach účinkuje spevácky zbor v zložení:

Ján Géci – elektr. organ – riad. školy, Emilia Kuncová , Mária Hromjaková , V. Belaniova, G. Horná, učiteľky ZDŠ – spev, Mária Luptáková – prac. v USS, Mária Durkajová – prac. v USS

Viera Harmanová – recitát – učiteľka.

V tomto roku sa narodil 1 chlapec, zomrelo 41 osôb z toho 1 dieťa.

V materskej škole pôsobili 4 učiteľky: Mária Belaniová – riad. školy, Mária Stanovčáková, Helena Čalfová a Gabriela Garajová učiteľky.

Základná škola: Ján Géci – riad. školy, Emília Kuncová- zást.r.školy, Viera Belaniová str. ved. družiny mládeže, Mária Nadzamová – skup. ved. pion. organiz., učitelia: Mária Magurová, Viera Harmanová, Mároa Hromjaková, Miroslav Garaj, Elena Lisa, Ingrit Smetanová, Iveta Birošová, Mária Dargajová, Helena Demčáková, Mária Helméczyová, Mária Gupčová, Darina Olbrichtová, Zdeno Hliva.