Preskočiť na obsah

Dňa 16. januára 1980 sa konala slávnostné zasadnutie pléna MNV. Zúčastnil sa ho oslobodzovateľ našej obce, ktorý dňa 18. januára 1945 prechádzal cez ňu, Roman Litvinov. Pochádzal z Donecka, od Azovského mora. Hovoril, ako oslobodzovali našu obec i ďalšie, zúčastnil sa aj bojov o Ostravu. Dňa 20. januára sa konali v našej obci oslavy 35. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou. Za účasti vyše 320 občanov, oslavy spestril 40 členný súbor OBLÍK z Hanušoviec, ktorý občanom pripravil ozaj hodnotný kultúrny zážitok.

8. febr. sa konala hodnotiaca schôdza strany, voľby sa neprevádzali, predsedníčkou aj na ďalšie obdobie zostala s. Kuncová. Na JRD sa tiež voľby nekonali predsedom aj naďalej zostal Ing. Jozef Hudák. V hodnotiacej správe sa konštatuje, že príchodom nového predsedu sa práca zlepšuje, zlepšuje sa disciplína.

Je zaujímavé, že každoročne o tomto čase prilietajú do obce bociany. V tomto roku to bolo 23. marca. Ďalšou zaujímavosťou je, že vždy skôr priletí samička. Samček prišiel až o 10 dní neskôr. Vychovali 3 mláďatá. Odleteli v druhej polovici sept. Ako to robia už tradične každý rok. Oslavy Medzinárodného dňa detí sme spestrili v našej obci miestnou spartakiádou. Túto veľmi pekne pripravili s. uč. Horná Gabriela– mala na starosti stršie žiačky, s.uč. Gupčová, mladšie. Za dobrú prípravu boli z tunajšej ZDŠ vybraté staršie žiačky v počte 15 na celoštátnu spartakiádu do Prahy. Ako vedúca išla s. uč. Horná Gabriela.

Dňa 4. júla 1980 zavítali do našej obce ženy z družobného okresu v počte 40, Žďar nad Sázavou. Výbor žien v obci pod vedením jej predsedkyne, uč. ZDŠ s. Márie Helméczyovej pripravil krásnu výstavku ručných prác i krojov, ktoré sa v našej obci nosili. Výbor žien z našej obce pripravil ženám z ČSR ako spomienkové darčeky krásne vyšité kapesníčky.

Jarné práce na JRD započali 13. marca, dlho však v týchto pokračovať nemohli, lebo už 20.marca napadal znovu sneh a muselo sa so sejbou prestať. Práce sa na poli oneskorili a sejba bola ukončená až 11 apríla. Žatva sa oneskorila takmer o 3 týždne a ešte pre zlé počasie sa kosilo aj koncom septembra. Priemer obilovín na 1 ha bol 23,4 q. Oneskorili sa aj jesenné práce. Boli problémy s vyorávaním zemiakov, s orbou pod sejbu ozimín. Úroda zemiakov bola veľmi slabá len 60q z 1 ha. Už koncom októbra spadol prvý sneh, ktorý zabrzdil jesenné práce. Zeleninu vyberali družstevníci ešte 28. novembra.

Dňom 1. novembra 1980 začalo sa v našej obci samosčítanie ľudu, bytov a domov. Ako sčítací komisári ho prevádzali ss. Ján Belani, Jozef Helméczy a Ján Géci.

Výsledky sčítania:

  1. Počet obyvateľov (i Domov dôchodcov) – 999 z toho muži 502, ženy 497
  2.  Ekonomický činné obyvateľstvo : 220 z toho muži 115, ženy 105 
  3. Zamestnanosť v obci: 94, v okrese 56, iný okr. 56, mimo kraj 14
  4. Národnosť: slovenská: 981, ukr.: 7, maď: 6, polská: 1
  5. Počet domov : 196,     bytov : 311
  6. Automat. Pračky : 12, obyčajné : 181
  7. Televízory farebné : 5, obyčajné : 179
  8. Osobné autá : 65

12. decembra sa konala výročná schôdza strany na ktorej bol zvolený aj nový výbor v zložení: Emília Kuncová – predsedníčka, Ján Petriga – zapisovateľ, Ján Harman – pokladník, Ján Géci – člen, Štefan Durkaj – člen.

Zbor pre občianské záležitosti v obci Tovarné vyvíjal veľmi peknú činnosť. Svedči o tom aj príspevok s. Dzijaka vo Vranovských novinách. Prevádzal uvítanie deti do života, odchod do dôchodku, sobáše, pohraby, životné jubileá, odovzdávanie občianských preukazov, slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka a iné akcie.

Také extrémne počasie ako bolo v roku 1980, už dávno nebolo. Začiatok januára mierny. Neskoršie sa prihlásili dosť silné mrazy –12,-15°C. Znovu začalo snežiť, sneh padal 2 dni bez prestania a výška snehovej pokrývky dosahovala až 35 cm. Február začal oteplením a takmer do 12.2. bez nočných mrazov, cez deň i v noci hmly i mrholenie. Dňa 20. marca znovu napadol sneh. Apríl i máj boli chladné a bolo veľmi sucho. Pršať začalo až 31.5.. Celý jún i júl bolo veľmi mokré počasie brzdilo jarné práce, ale aj žatvu, ktorá skončila koncom septembra, čo za existencie JRD nebolo. Jeseň bola škaredá, práce sa oneskorili a prvý sneh napadol už koncom októbra.