Preskočiť na obsah

Rok 1977 nás privítal množstvom snehu, neskoršie dažďom v polovici januára bola teplota 5°C nad nulou V druhej polovici februára až +11°C, pršiavalo, hmlisté nezdravé počasie. Toto predurčovalo, že rok 1977 nebude zvlášť pre úrodu priaznivý, bol to však opak. Úroda bola naozaj bohatá, aká málokedy na JRD bola.

Ako obyčajne začiatkom roka sa konali hodnotiace schôdze strany a JRD. Predsedom strany zostal Štefan Durkaj. Družstevníci sa mali čím pochváliť. Veď úroda, akú mali v roku 1976 málokedy dosiahnu. Družstva v tom čase gazdovalo už na takmer 200 ha pôdy. Nielen predseda JRD a ekonóm sa tešili, právom boli hrdí na svoje výsledky všetci družstevníci. Ani v tomto roku nenastali vo vedení družstva žiadne zmeny. Pribudli iba ďalší administratívni pracovníci. 28.febr. sa v našej obci konala verejná schôdza strany. Žiaľ za veľmi malej účasti občanov (39) z toho bolo 10 miestnych učiteľov. Diskusia bola veľmi slabá.

Jarné práce začali takmer o mesiac skôr ako v minulom roku. Dovolilo to krásne jarné počasie. Veď v marci dosahovali teploty až 21°C.

Deň učiteľov, keďže tento sviatok sa zaužíval robiť po jednotlivých obvodoch ROH zväzu zamestnancov školstva, na tento rok pripadlo tento urobiť v Tovarnom. Dňa 25. marca zišli sa v našom kultúrnom dome učitelia z celej doliny až od Oľky. A bola nás pekná kôpka okolo 120. Za odbor školstva, ONV a OV KSS boli prítomní ss. Babjak, Doboš, Hrabovecký a Maxim. Učiteľov na tomto spoločnom posedení prišli pobaviť herci a speváci Divadla Jonáša Záborského z Prešova.

Prílet bocianov. Ani v tomto roku sa nezabudli vrátiť do svojho hniezda obyvatelia ZDŠ. Priletela znovu ako prvá samička, bolo to 8 apríla. Samček sa oneskoril 3 dni. Je veľmi zaujímavé, že ani raz neprileteli spolu. Vychovali 3 mláďatá. Zdržali sa akosi dlhšie a to asi preto, že nestačili 3 bocianikov dobré uživiť, aby boli schopné dlhého letu. Odleteli tiež nie naraz, najprv staré a potom mlade. Bolo to v rozpätí od 10. do 17. septembra.

V tomto roku sa u nás začala žatva 7. júla. Najprv sa kosila repka olejná a potom ostatné obiloviny. Skončili ju 11. augusta. Úroda v tomto roku bola veľmi pekná a družstevníci dosiahli 40q na 1 ha v priemere vo všetkých druhoch obilia. I jesenné práce pokračovali podľa plánu. Počasie bolo priaznivé, takže jesenná úroda bola zobratá takmer bez strát. Prvý sneh spadol 22. novembra a silnejšia zima sa prihlásila až v druhej polovici decembra. Vianoce boli bez snehu.

 Vzhľadom na dosť časté úmrtia starčekov v dome dôchodcov, doterajšia vyhradená plocha na obecný cintorín už nepostačovala. Rada MNV sa uzniesla v septembri 1977 cintorín rozšíriť o 0,5 ha severným smerom. Táto plocha bola potom, ba i celý cintorín v akcií „Z“ ohradený.

Naša obec je strediskovou obcou. Mnohí občania – mladomanželia z vlastnej obce, ale i z iných obcí podávalo žiadosti o pridelenie stavebných pozemkov. Keďže v obci už voľných stavebných pozemkov nebolo, Rada MNV v Tovarnom požiadala ONV o rozšírenie intravilánu. Na základe súhlasu boli potom príslušným žiadateľom pozemky pridelené. Tieto boli vymerané „Za sadami“. Bola tam tiež vybudovaná asfaltová cesta, kanalizácia a elektrifikácia.