Preskočiť na obsah

Počasie začiatkom januára bolo hmlisté, nemrzlo, nočné teploty ba –1 až-3°C. denné teploty okolo +4 až +6°C. Snehu vôbec nebolo, tento napadol z 11. na 12. jan. Potom začalo slabšie mrznúť. 23.jan sa konala hodnotiaca schôdza DO KSS, predsedom aj naďalej zostal Štefan Durkaj, mechanizátor na našom JRD. 6. febr. sa konala bilančná schôdza JRD , správa kladne hodnotila dosiahnuté výsledky. Na JRD v tomto čase pracovalo 254 stálych pracovníkov, z toho bolo 134 žien a 58dôchodcov. Sprava družstva sa nevolila predsedom aj naďalej zostal s. Michal Kucík

18. marca bilancovali svojú prácu za uplynulý rok členky ČSČK. Vo svojej správe, ktorú predniesla predsedkyňa s. Mária Jančošková zhodnotila klady i nedostatky, za zmienku stojí napr. že rok čo rok zúčastňujú sa okresnej súťaži pod vedením miestneho lekára Dr. Jaroslava Cintavého a vždy sa umiestnia medzi prvými.

 V rámci investičnej výstavby započalo sa na našom JRD v mesiaci apríl 1974 s výstavbou veľkokapacitného kravina. Tento by mal pojať po dokončení 500 kusov dojníc. Výstavbu prevádzal Chemkostav n.p. Humenné. Práca stavbárom v začiatkoch išla naozaj od ruky a do konca roka bolo vidieť, že tu naozaj vyrastie veľká „fabrika“ na výrobu mlieka.

Jarné práce prebiehali úspešne, boli ukončené včas a dobre prevedené. Ako krásne počasie bolo v jari, tak sa ono práve v čase žatvy pokazilo. Uskutočnila sa stará múdrosť: “Netreba o dážď prosiť, príde až začneme kosiť“. No a tento aj prišiel a poriadne zamiešal karty naším družstevníkom, ktorí sa museli poriadne obracať, aby zvládli a zachránili bohatú úrodu, ktorá v tomto roku aj bola. Výnosy : pšenica z 1 ha – 38,35 q, raž – 30,00 q, jačmeň 27,58 q.

I jesenné práce- sejba, zber zemiakov, cukrovej repy i kukurice, prebiehali za ťažkých klimatických podmienok, veľmi často pršalo pôda bola premoknutá a ťažká. Vďaka dobrej organizátorskej práci vedenia družstva i dobrej pracovnej morálky družstevníkov, ale aj za pomoci brigády zo ZDŠ v Tovarnom boli práce na JRD zvládnuté včas.

Koncom júna t.r. konala sa ma miestnom ihrisku celo okresná súťaž požiarnikov. Medzi družstvami nechýbali ani naši požiarnici. Medzi prvými však neboli.

Začiatkom septembra navštívil našu obec náš poslanec federálneho zhromaždenia s. Michal Sabovčík, inak rodák nášho okresu, zo Soli. Doprevádzal ho s. Humenník, poslanec SNR, predseda JRD v Kvakovciach a Dr. Ján Grumel, predseda ONV vo Vranove. Naši hostia si prezreli hospodársky dvor JRD, reguláciu potoka, výstavbu kravina. Na MNV bola potom beseda s členmi rady MNV. Súdruh Sabovčík vysoko ocenil prácu MNV pri zveľaďovaní obce i obetavú prácu našich družstevníkov.

Po dvojročnej obetavej práci podarilo sa Chemkostavakom dať nové moderné koryto z časti vydláždené kameňom a z časti betónovými dielcami, malému potôčku Mydlina. Regulácia bola prevedená od riečky Ondavky, cez obec až na horný koniec. Naša obec dostala takto krajší vzhľad a nehrozí už ani povodeň, ktorá občas narobila hodne starosti občanom bývajúcim vedľa tohto potôčika.  Hodnota tohto predstavuje okolo 3 milióna korún.