Preskočiť na obsah

Rokom 1970 sme privítali 25. výročie oslobodenia našej obce slávnou Sovietskou armádou.
18. januára sa konala milá slavnosť v ZDŠ za účasti veľkého počtu občanov, kedy bola odhalená pamätná tabuľa na znak vďaky Sov. Zväzu a jeho armáde za oslobodenie našej obce. Slávnostný prejav ako aj odhalenie pamätnej tabule previedol zástupca ONV s. Hajduk. V januári sa konala výročná členská schôdza DO KSS za predsedu bol zvolený aj na nastavajúce obdobie Štefan Kanaloš. Dňa 7. februára sa konala výročná členská schôdza na JRD, bola dosť živá, členovia otvorene poukazovali na klady , ale aj nedostatky v práci na JRD. Celkový objem hospodárenia bol cca 7 miliónov korún. Pracovná jednotka bola 20 Kčs v hotovosti, 7 Kčs sa vyplácalo na doplatky a 3,50 Kčs v natuiráliach. V spáve JRD nedošlo k žiadnym zmenám nakoľko voľby sa nekonali.
V tomto roku bolo v celej našej vlasti prevedené samosčítanie ľudu, domov a bytov, soc. zariadenia, vybavenosť bytov a dochádzky do zamestnania. Samosčítanie prevádzali ss. Ján Géci, riad. ZŠ a Jozef Helmeczy, riad. Ústavu soc. starostlivosti v Tovarnom. Po konečnom spočítaní mala naša obec aj s obyvateľmi ÚSS 961 obyvateľov.
11. novembra bol ukončený rozhlas na odľahlých uliciach a na novej ulici „Za sadami“ Hodnota tohto diela predstavuje asi 80 000 Kčs. Takto celá naša obec už môže počúvať MR, ktorý však až na oznamovanie obecných správ inému účelu neslúži. Dňom 1. dec. 1970 stáva sa novým riaditeľom v Ústave sociálnej starostlivosti v Tovarnom Ján Hudacký. Pochádza zo susednej obce Kladzian. Jeho predchodca s. Helmeczy zostáva ekonomickým namestkom.
Dňa 24.decembra došlo k požiaru u Jozefa Bilika. Požiar podľa udania vznikol v kuchyni od skratu elektrického prívodu. Vďaka rýchlemu zásahu miestnych hasičov sa požiar z kuchyne, kde zhorel nábytok ďalej nerozšíril.
Ihrisko, ktoré sa začalo budovať pri bývalom kaštieli zostalo rozostavané a kedy bude ukončené je naozaj otázka času. Zdá sa, že funkcionári MNV trochu v tomto smere zaspali.
Až na niekoľko slávnosti, ktoré usporiadali žiaci miestnych škôl, nemali možnosť občania zhliadnuť nijaké kultúrne podujatie ani zábavu. Kultúrny dom ešte stále nie je hotový a inej miestnosti v obci niet. Silvestrovské zábavy tiež prestali a tú, čo usporiadali v nedostavanom kultúrnom dome iste nebola príjemným pobavením.