Preskočiť na obsah

Zima začala mierna. Január oproti minulým rokom je celkom mierny a teplý. Snehu priemerne okolo 10 cm. Február je už chladnejší pripadlo aj snehu a mrazy zosilneli. Podľa priemeru dosahovali mrazy 14°C. Jar sa začína hlásiť až koncom marca. No ani apríl nepatril medzi teplejšie mesiace. Je ne stály s chladným počasím.
Vo februári zasadli naši družstevníci za slávnostne prikryte stoly, aby zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku. Dôkazom toho bola výplata prémií i niekoľko korunové doplatky mimo plnej mesačnej odmeny. No a večer pri bohatom stole nechýbala ani hudba a spev. Kormidelníkom družstva zostáva aj naďalej s. Kucík, účtovníkom Ján Petriga, ktorý tiež už dlhšie roky túto funkciu zastáva.
Ani v tomto roku sme nezabudli pozdraviť naše ženy – družstevníčky, matky a žiaci ZDŠ im pripravili bohatý kultúrny program a odovzdali im pekné darčeky – srdiečka.
Nakoľko jar sa dosť oneskorene hlási, aj jarné práce začali až koncom marca a to sejbou jarných obilnín.
V predvečer osláv 1. mája sa konal lampiónový sprievod . Okolo 8. hod. ráno už sa schádzali občania aby po príchode autobusov odišli manifestovať do Vranova. Aby aj tento deň dostal svoj punc, konala sa v lese pri kúpalisku ľudová veselica.
Konečne po veľkých prieťahoch a patáliach započalo sa s družstevnou výstavbou, budova bude stáť neďaleko zdravotného strediska.
Po bývalom grófovi Hadík – Barkoczym zostalo neďaleko rumovisk kaštieľa aj kúpalísko, v ktorom sa pravda kúpali len páni grófovia, občania len tak ukradomky, keď pánov nebolo. Po oslobodení stalo sa kúpalisko liahňou žiab – nik sa oň nestaral. Rada MNV v Tovarnom sa však konečne „nadumala“, že dobre by bolo kúpalisko opraviť v akcii “Z“. Plány sa urobili a tak sa za veľkej pomoci miestnych hasičov i riaditeľa Domu dôchodcov s .Jána Vassa pod vedením s Petrigu predsedu MNV sa v mesiaci júli s prácami začalo. Prácu prevzalo miestné JRD, ktoré v tomto roku vybetónovalo spodok kúpaliska a urobilo aj betónovú platňu na tancovanie.
Životná úroveň sa u našich občanov zreteľne z roka na rok zvyšuje. Svedčí o tom obliekanie – zháňajú sa „tesily, lamináty“ prerábajú sa domy, z bývalých sypancov si občania robia ďalšie obývacie priestory, na domy dávajú moderné fasády (tzv. barančok) do stien namontovávajú zrkadielka, obkladačky, dvory vyvážajú štrkom a robia betónové chodníčky. Na strechy pribúdajú ďalšie televízne antény a pribúdajú osobné auta. Balíky z Ameriky, ktoré často chodili v minulých rokoch, pomaly prestávajú.