Preskočiť na obsah

Začiatok roku 1962 prišiel s veľkými fujavicami a závejami Zima trvala neobyčajne dlho a posledný sneh zišiel 1. apríla. Družstevníci začali jarné práce 3. apríla sejbou jačmeňa na parcele „Nad kaplivcou“ Počasie na jar a v lete bolo veľmi pekné a priaznivé pre rychle a kvalitné prevedenie prác. Leto bolo veľmi teplé a suché, čo sa potom odrážalo v jesenných poľnohospodárskych prácach – ťažká orba, zlá príprava pôdy pre obilie ap.
Dňa 1. februára sa konala na našom JRD výročná členská schôdza. V dopoludňajších hodinách bolo hodnotenie výsledkov. Ukázalo sa ,že naši družstevníci vedia dobré hospodáriť, za pracovnú jednotku dostali 20.- Kčs okrem naturálií. Na zasadnutí členov JRD sa ďalej v správe hovorilo, že družstvo zakúpilo ďalšie stroje obilny kombajn, kukuričný kombajn, postrekovač, traktor Super 50, závlahová súprava ap. Ďalej bola vybudovaná veľká mostová váha, sušáky na kukuricu. V zakladaní kompostov boli medzi prvými v Michalovskom okrese a na každý hektár pôdy pripravili pre tento rok 2,94 m3 kompostu.
Predsedom družstva zostal aj naďalej s. Michal Kucík. Za dosiahnuté dobré výsledky na JRD umožnila správa JRD svojím členom 5 dňový zájazd do Maďarska autobusom.
Pre ďalšie upevnenie zdravia našich občanov pribudlo v našej obci Ďalšie zdravotné zariadenie a to zubná ambulancia. Spočiatku tu chodili pracovať dentisti z Vranova a od septembra tu prichádza próm. zubný lekár Jozef Findra. Okrem občanov z Tovarného patrili sem obce Matiašovce, Kladzany, Sedliská, Štefanovce, Tov. Polianka, Žalobín, Benkovce.
V tomto roku bolo v tunajšej obci usporiadaných hodne rôznych kultúrnych podujatí. Našu obec navštívil divadelný krúžok z Čakľova, ktorý zahral div. Hru „Chlebom vonia zem“ učitelia ZDŠ zahrali divadlo „Mlyny“. Ďalej vystúpil tu estrádny súbor z Kapronu Humenné. Mimo toho sa 2 krát do týždňa premietal film. Návštevnosť kina začína klesať, nakoľko pribúdajú televízory.
Zásluhou dobré prosperujúceho družstva a ďalších pracovných príležitosti občania sa majú stále lepšie. Zvyšuje sa počet televízorov, chladničiek, pračiek, pribúdajú ďalšie moderné domy, no žiaľ zvyšuje sa aj spotreba liehovín.
29.nov. okolo 3 hodiny odpoludnia zišiel sa veľký počet našich občanov pred priestranstvom „Obchodných domov“ , aby privítali Štafetu priateľstva a mieru – jej Severnú vetvu potom pokračovala k sovietskym hraniciam.
Naša nová škola, ktorá bola daná do používanie ešte v r. 1960 bola stále bez ohrady. Priestranstvo okolo školy slúžilo za pasienok kráv a husí. Keďže MNV otvorilo prevádzkareň na pletenie drôtu, rada MNV sa uzniesla , že vo vlastnej réžii a za pomoci rodičovského združenia školu ohradí. Tak sa aj stalo. V mesiaci máji bolo dielo v hodnote 14 200 Kčs hotové, škola bola ohradená.
V tomto roku zomrelo v tunajšej obci 7 ľudí. Michal Džuňa zahynul tragicky pod vlečkou ďateliny za obcou Žalobín. Zomrela aj najstaršia občianka z obce Mária Rokytová, ktorá sa dožila 102 rokov.