Preskočiť na obsah

Tento rok bol prípravou na V. zjazd JRD, tunajší družstevníci prejednali nový návrh stanov JRD a s ich obsahom súhlasili. Vítali najmä tú časť v ktorej sa hovorilo o pomoci družstevníkom pri poskytovaní finančnej pomoci v materstve, vyplácanie rodinných prídavkov a zabezpečenie rodiny družstevníka pri nástupe jeho syna na vojenčinu.
Radostne a veselo bolo v Tovarnom 11. februára 1961. Veď bol k tomu aj dôvod. Tunajší družstevníci bilancovali svoju celoročnú prácu. Plán splnili ba aj prekročili vo všetkých ukazovateľoch. Plánovanú jednotku 20 Kčs dosiahli. Výročnú členskú schôdzu prišli pozdraviť aj pionieri z OSŠ ktorí svojou peknou častuškou pobavili prítomných družstevníkov. No veľkú radosť mali družstevníci, keď z rúk účtovníka preberali pekné sumy peňazí. Iste s uspokojením odchádzal družstevník Kobzoš Michal a ďalší, ktorí si v peňaženke ukrývali vyše 10 000 Kčs.
Za predsedu družstva bol aj naďalej zvolený s. Michal Kucík. Ďalšími členmi správy sú : Hanik Andrej, Dykoraz Ľudovit, Durkaj Ján, Bajcura Juraj, Varga Jozef, predseda MNV, Duda Michal-Maňovský. Účtovníkom JRD aj naďalej zostal Ján Petriga.
O kultúrny život a politický rast družstevníkov sa starali prevažnej miere osvetoví pracovníci – miestni učitelia. V mesiaci januára a februári boli naším občanom zahrané 3 divadelné hry. Jednu predviedli aj pionieri z OSŠ v Tovarnom. Tanečný krúžok viedla s. uč. Hrecaková. V zimných mesiacoch navštívili tunajšiu obec so svojím divadlom ochotníci zo závodu Kapron v Humennom a z Hencoviec. Návštevnosť filmu sa v tomto roku zvýšila. Toto je dôkazom, že naši družstevníci chcú nielen svedomito pracovať, ale aj kultúrne žiť.
Veľkým prínosom bolo pre pobavenie našich družstevníkov zakúpenie televízora zn. Krivaň OZ. V Tomto roku bolo v tunajšej obci len 8 televízorov, tieto ako prví mali A. Sabo, Dr.Cintavý, Demčák atď.
Ďalšou udalosťou v tunajšej obci v tomto roku bolo otvorenie zdravotného strediska už v novej budove rekonštruovanej z bývalej vily Haverlanda. Doposiaľ bolo zdrav. stredisko v privatnej budove u s. J. Ďordu. Tomto stredisku zatiaľ pracuje iba praktický lekár Dr. Cintavý a prevádza sa tu poradňa pre matky a deti. Dňom 1. marca 1961 započalo sa v celej našej soc. rebuplike sčítanie ľudu a bytov. V tunajšej obci sčítanie prevádzal s. uč. Varga z OSŠ v Tovarnom. Sčítanie ukázalo, že tunajšia obec v tomto roku mala 630 obyvateľov.
12. apríla 1961 ohromila celý svet správa, že Sovietsky sväz s úspechom vypustil do vesmíru koráb pod menom
„ VOSTOK 1 „ na palube s človekom menom Jurij Alexejevič Gagarin. Kozmonaut obiehal Zem za 89,1 minut a šťastlivo pristal na určenom mieste. Druhým kozmonautom ktorý vyletel v tom istom roku do vesmíru bol German Titov.
27.júl 1961 bude nezabudnuteľným dňom nielen v rodine Michala Kucíka Jána Kasardu, tunajšich občanov, ale dlho budú na tento deň spomínať všetci občania. V noci z 26 na 27 júla 1961 došla do obce správa, že pri havárii osobného auta, ktoré viedol Jozef Kucík študent na Lekárskej fakulte v Košiciach, zahynula jeho matka Mária Kucíkova, jeho sesternica Mária Kasardová, posluchačka vysokej školy v Bratislave a babička M. Karchová, ktorá tu bola práve na návšteve u svojich dcér Kasardovej a Kucíkovej z USA. Havária bola neďaleko Rožňavy.
V tomto roku už oslavy rozpravkovej postavy deda Mráza ustupujú a na miesto toho nastupuje vítanie zimy, ktoré najmä naša mládež akosi nerada prijíma.
Práca tunajšieho MNV bola ozaj príkladná svedčí o tom tá skutočnosť, že tunajšia obec bola ONV v Michalovciach dvakrát v tomto roku vyhlásená za najvzornejšiu obec Michalovského okresu, odmenená putovnou zástavou a finančnou odmenou.