Preskočiť na obsah

V mesiaci januári 1959 boli v našej obci zahrané 3 divadelné hry. Jednu nacvičila MOČSM a 2 prišli zahrať divadelné súbory z Dobrej nad Ondavou a zo Soli. V tomto mesiaci navštívili našu obec aj estrádny súbor z Prešova. Účasť na týchto predstaveniach ako aj na estráde bola ozaj hojná. Najmä však estráda zameraná na pomery obce zanechala ten najlepší dojem.
14. januára 1959 po prvý krát naši družstevníci bilancovali svoju doterajšiu prácu. No najväčšia radosť bola z toho, keď sa vyplácali doplatky a družstevníci i keď mladí, sa presvedčili , že ozaj sa oplatí na družstve svedomito pracovať. Plánovanú pracovnú jednotku dosiahli a táto činila 19 Kčs. Po doplatkoch sa družstevníci veselo až do rána pri hudbe zabávali. Ôsmy marec okrem osláv MDŽ sa zapísal do sŕdc našich občanov aj tým, že od tohto dňa znižujú sa maloobchodné ceny potravín a spotrebného tovaru v poradí už po siedmy raz od roku 1953. Uvádzam aspoň niektoré veci. Jeden kg cukru z doterajších 11,40 Kčs na 8,80 Kčs, rýža zo 7,20 Kčs na 6 Kčs, elektrická práčka z 1900 Kčs na 1450 Kčs atď.
V mesiaci marci 1959 začalo sa aj s výstavbou 8 triednej OSŠ a Domu dôchodcov. Na stavbách sa pracuje v plnom tempe. Podľa harmonogramu mala sa škola ukončiť a dať do prevádzky koncom roka. Stavba sa však do tohto termínu neukončila. V budovaní Domu dôchodcov sa pokračuje.
Našu obec – našich družstevníkov navštívila v mesiaci februári populárna speváčka Janka Guzová – Beková, rozprávač ujo z Detvy a speváčka Vernerová . O túto estrádu sa postaral s. František Stanislavský, učiteľ pochádzajúci z tunajšej obce, ktorý bol v tom čase osvetovým inšpektorom vo Vranove. V tunajšej obci bol usporiadaný kurz šitia a šikovných rúk. Kurz šitia viedla tunajšia krajčírka Anna Duhoňová a kurz šikovných rúk viedla učiteľka Jolana Vargová. Kurzy navštevovalo okolo 30 žien a boli veľmi spokojné s tým čo sa naučili. Dňa 30. septembra 1959 v odpoludňajších hodinách vypukol v susednej obci Sedliska požiar, ktorý zapríčinili malé deti vďaka však aj požiarnikom z Tovarného tento požiar bol likvidovaný. Popolom ľahlo 7 stodôl, slama a krmoviny.
V tomto roku 12. septembra vypustili v SSSR druhú kozmickú raketu a v nedeľu 13. sept. 1959 dosiahla povrchu mesiaca. Prvý raz v dejinách bol uskutočnený kozmický let zo zeme na nebeské teleso. 4. októbra 1959 vypustili tretiu kozmickú raketu. Cieľom tejto bolo dostať sa k Mesiacu, tento obletieť a vyfotografovať jeho odvrátenú stranu, čo sa aj skutočne podarilo. Štafeta priateľstva a mieru po prvý raz prechádza aj cez našu obec, štafetu očakávalo 26. novembra 1959 do 300 občanov. V tomto roku oslávili pionieri v celej našej republike 10. výročie založenia tejto organizácie. Pionieri Vranovského okresu oslávili toto výročie originálnym spôsobom. Za peniaze ktoré získali pri zbere starého železa a papiera a na rôznych brigadach kúpili traktor, ktorý darovali JRD v Tovarnom. Družstevníkom k poľnohospodárstvu im pribudla aj ťažba piesku v Ondave, družstvo zakúpilo 2 nákladné auta, 2 traktory, poľnohosp. stroje a iné investície. Družstevníci sú mesačne a to vždy 13 odmeňovaní. Veselo sa naši družstevníci zabávali, keď dňa 30. augusta 1959 boli v našej obci celo okresné Dožinkové slávnosti.
V prvej polovici októbra dostala tunajšia obec ďalší krásny dar a to stále kino. Zásluhu na tom má najmä MNV a miestny osvetový pracovník s. uč. Fr. Stanislavský. Kino bolo umiestnené v budove MNV a keďže bolo otvorené na počesť 42. výročia Veľkej okt. Soc. revolúcie dostalo názov „Október“ Správcom kina sa stal Fr. Stanislavský, pokladnička s. M. Sabová a premietač Jozef Fedorišín. Prvé predstavenie bolo zadarmo.