Preskočiť na obsah

Rok druhej päťročnice začal sa v znamení príprav volieb do národných výborov. Celá práca bola zameraná na úspešné prevedenie volieb a s ňou zakladanie JRD a plnenie dodávkových povinnosti. V apríli veľmi pekné počasie v dňoch 29. a 30. apríla teplota vystúpila až na 27 °C čo je zriedkavosťou. Prekvapenie však prišlo 7. mája, kedy do rána napadalo 2 cm snehu.
5.marca 1957 bola do tunajšej obce pridelená skupina pre zakladanie JRD. Na čele skupiny bol občanom z Tovarného s. Šuflita Imrich. Táto skupina však dlho nebola a nepodarilo sa jej ani nikoho do JRD získať.
Vojnou zničená budova správcu majetku grófa Hadík Barkoczyho p. Haverlanda dlho stála občanmi a vedením obce nepovšimnutá. Až konečne v roku 1957 MNV dal túto budovu k dispozícii OÚNZ ktorý ju mal opraviť. Navozil sa materiál, tehly, vápno občania brigádami vyčistili vnútro budovy aby sa s prácami mohlo započať, no nestalo sa tak, material bol odvozený preč a budova sa rozpadáva ďalej. Zásluhou občana Imricha Šuflitu sa s výstavbou novej budovy obchodu pokračovalo ozaj veľmi úspešne a budova bola daná do užívania koncom roku 1957. V budove bol obchod z textilným tovarom, kde vedúcim bol Jozef Pavlik a potraviny kde vedúcou bola Mária Šuflitová (ml.). Budova je ozaj pekná a moderná.
V predvečer volie do MNV pionieri a žiaci OSŠ pripravili slávnostnú akadémiu s lapionovým sprievodom. Slávnostný prejav mal riaditeľ školy s. Géci. No ešte radostnejšie bolo ráno 14.mája, deň volieb. Už od skorých ranných hodín vyhrávala gramafónová hudba. Prvým siedmim voličom príjemné prekvapenie pripravili pionieri z OSŠ, ktorí pekne v pionierskom úbore prišli zablahoželať svojím rodičom – voličom a odovzdali im kytice kvetov. Voľby prebiehali veľmi plynule a bez ťažkosti. Za predsedu bol opäť zvolený starý predseda súdr. Ľudvik Dykoraz. Tajomníkom zostal tiež s. Ján Hudák. Do rady MNV boli potom ešte zvolení s. Michal Kucík roľník, Mária Fuňová, úrad. MNV a Ján Géci, riad. OSŠ. Miestný národný výbor sa skladá s 15 členov, z toho 12 mužov a 3 ženy.
Most ktorý spája obec Tovarné s Podčičvou vyhodili nemeckí fašisti v čase II. Svetovej vojny do povetria, chýlila sa jeho výstavba ku koncu. Pod vedením skúseného vedúceho stavby s. Lauku, práce pokračovali veľmi pekne. Za rok a 3 mesiace bol most ukončený a v mesiaci okt. 1957 daný do prevádzky. Most bol vybudovaný na starom mieste a na starých základoch.
V tomto roku sa populácia zvýšila . Za rok sa narodilo v obci 11 občanov. No nezomrel nik.
Po odchode dr. Dauska, bola obec na kratšiu dobu bez lekára. No v tomto roku bol sem znovu pridelený lekár menom Jaroslav Cintavy, ktorý sem prišiel z nemocnice v Humennom, kde predtým pôsobil. Menovaný lekár je slobodný a býva u Mikuláša Cichého.
Občania v globále splnili dodávkové povinnosti nad 100%. Medzi najlepších plničov patrili Ján Kasarda, Michal Bohanič, Michal Kucik, Jozef Baník a ďalší.
O rast kultúrnej úrovne občanov sa starajú aj naďalej najmä miestni učitelia, ktorých je v tomto roku spolu 10, ktorí pôsobia na OSŠ a MŠ. Nacvičili divadelnú hru s MO ČSM „Peniaze“, ktorú zahrali 1.a 2. januára. Ba aj samotní učitelia za vedenia s . Géciho nacvičili divadelnú hru „Záveje“, ktorú občanom predviedli 2. a3. marca. Táto osvetová práca sa prejavuje veľmi účinne na občanoch. Z množstva usporiadaných tanečných zábav všetky sa uskutočnili v tichosti bez výtržnosti bitiek, ktoré boli v minulosti v tunajšej obci dosť častým zjavom. Jednu ešte zlú vlastnosť majú mnohí naši občania. Prejavuje sa u nich veľká závisť, čo dosť často vidieť v obliekaní sa a v nezdravých klebetách a ohováračkách. Niektorí občania pred svojimi domami stavajú železné ohrady, ktorých náklad často činí vyše 5000 Kčs. Čoraz viac sa objavujú motorky, rádia, práčky, elektrické motory na pílenie dreva a iné vymoženosti.
Zvyky a obyčaje najmä na Vianoce, Veľkú noc pomaly ustupujú do úzadia. Vraj „čarovné veci“ ako reťaz, sekera mutovník, slama na Štedrý večer už nemajú miesto v izbách. Kroj, však len nohavice z tzv. „drelichu“ už sa len sem tam objavujú a to len u starších ľudí. Svadby ktoré v minulosti trvali viac dní, už sa modernizujú a trvajú u roľníckeho syna len jeden deň, u inteligencie jedno odpoludnie. Na vysokých školách v tomto roku študujú 3 žiaci, na odborných a JSŠ študuje 9 žiakov.
Štvrtého októbra 1957 prvá umelá družica Zeme bola vystrelená do vesmíru v Sovietskom zväze, ktorá je zhotovená z hliníkových zliatin, má vo svojom vnútri 2 vysielače a niektoré iné prístroje na pozorovanie horných vrstiev atmosféry, ktoré sú dosiaľ učencom neznáme. Družica sa dostala asi do výšky 900 km, kde obieha okolo zeme a to raz za 1 hodinu 35 minút. Má tvar gule.