Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Tovarné – oznámenie o strategickom dokumente