Preskočiť na obsah

VZN obce Tovarné č. 2-2020, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území obce