Preskočiť na obsah

VZN obce Tovarné č. 03-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni