Preskočiť na obsah

VZN obce Tovarné č. 03-2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti