Preskočiť na obsah

VZN obce Tovarné č. 03-2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky