Preskočiť na obsah

VZN č.7-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady