Preskočiť na obsah

VZN č.6-2008 o poplatkoch za pracovné úkony a konania vykonávané obecným úradom