Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2021 o zrušení VZN č. 19-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ