Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tovarné