Preskočiť na obsah

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 14.12.2014