Preskočiť na obsah

Uznesenie z 24. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 09.10.2014