Preskočiť na obsah

Uznesenie z 24. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 29.09.2017