Preskočiť na obsah

Uznesenie z 23. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 24.08.2017