Preskočiť na obsah

Uznesenie z 22. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 27.6.2017