Preskočiť na obsah

Uznesenie z 22. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 03.04.2014