Preskočiť na obsah

Uznesenie z 2. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného 22.01.2015