Preskočiť na obsah

Uznesenie z 19. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 09.12.2020