Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 51-5-2023 z 5. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 25.4.2023