Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 36-4-2023 zo 4. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.2.2023