Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2732022 z 36. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.11.2022