Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2722022 z 36. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.11.2022