Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2692022 z 35. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 5.10.2022