Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2642022 z 35 zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 5.10.2022