Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2632022 z 34. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.08.2022