Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2582022 z 33. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.08.2022