Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2532022 z 33. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.08.2022