Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2482022 z 32. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.06.2022