Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2462022 z 32. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.06.2022