Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2392022 z 31. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 01.06.2022