Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2342022 z 30. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 27.04.2022