Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 22022 z Ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 27.11.2022