Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2202022 z 29. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.02.2022