Preskočiť na obsah

Uznesenie č. 2112021 z 28. zasadnutia OZ obce Tovarné, konaného dňa 29.12.2021